O grante

FUTBAL TO JE HRA!

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje už 8. ročník grantového programu Futbal to je hra! Jeho cieľom je skvalitniť podmienky pre hranie futbalu detí vo všetkých regiónoch Slovenska.

O grant môžu požiadať futbalové kluby a telovýchovné jednoty, ktoré sa venujú práci s mládežou minimálne 3 roky, ako aj slovenské mestá a obce do 15 tisíc obyvateľov.

V programe Futbal to je hra! je možné žiadať o grant na nákup športového vybavenia (napr. dresy, lopty, bránky, siete), na nákup technického vybavenia (kosačka, stopky) či na rekonštrukcie malého rozsahu, ktoré zvýšia kvalitu klubu (šatne, sprchy, toalety, závlahový systém, výmena oplotenia a tribúny).

Nadácia Slovenskej sporiteľne rozdelí sumu 45 tisíc eur medzi najprínosnejšie futbalové zámery v mestách a obciach na celom Slovensku na základe výsledkov verejného hlasovania. 

Prílohy