Hlasovanie

Finančne podporené budú tie projekty, ktoré získajú najviac hlasov vo verejnom hlasovaní v období od 01. do 16. júna 2017.

Hlasovať môže ktokoľvek s aktívnym telefónnym číslom. Proces hlasovania bude prebiehať na základe unikátneho kódu zaslaného na telefónne číslo hlasujúceho. Platí pravidlo, že hlasujúci môže hlasovať iba jedenkrát z jedného telefónneho čísla a iba za jeden projekt, pričom nezáleží, ku ktorému kraju daný projekt prislúcha. SMS nie sú spoplatnené. Nadácia Slovenskej sporiteľne podporí projekty s najvyšším počtom hlasov do celkovej sumy 45 tisíc eur.

Telefónne čísla sú využité výlučne na účely hlasovania.