Mesto Stropkov

Nové šatne deťom

Nové šatne deťom
915 hlasov

Interiér futbalového štadióna bol skolaudovaný začiatkom deväťdesiatych rokov a neprešiel odvtedy žiadnom výraznou rekonštrukciou. Šatne, v ktorých sa prezliekajú všetky mládežnícke družstvá sú v zanedbanom stave. Predovšetkým okná vytvárajú v zimných mesiacoch neprimerané podmienky a únikom tepla spôsobujú hrozbu zdravotných komplikácii pre mladých ľudí. Výmenou okien by sa naštartoval proces rekonštrukcie šatní, ktoré sú pre mnohé deti druhým domovom.

Požadovaná výška príspevku 2925 EUR