FK ASKOLL POTVORICE

Zelená je tráva

Zelená je tráva
206 hlasov

Náš požadovaný projekt "zelená je tráva" žiada o technické zabezpečenie pravidelného a profesionálneho polievania futbalového ihriska, ktoré dokáže po drobnej úvodnej obsluhe poliať celé ihrisko samé. Čas, ktorý bol doteraz potrebný na obsluhu polievania využijeme na skvalitnenie tréningového procesu futbalistov v 3 kategóriach. Tráva bude na ihrisku po dokonalejšom poliatí zdravšia, kvalitnejšia a rýchlejšie sa zregeneruje. My si budeme vedieť naplánovať viac tréningových jednotiek, prípadne zápasov a tým príde k skvalitneniu našich kolektívov.

Požadovaná výška príspevku 2400 EUR