TJ Baník Sebedražie

Zlepšenie infraštruktúry a tech. vybavenia pre mládež

Zlepšenie infraštruktúry a tech. vybavenia pre mládež
3000 hlasov

Zlepšenie infraštruktúry a technického vybavenia pre mládež TJ Baník Sebedražie, ktorá zahŕňa činnosti ako: výmena poškodených sietí na umelom trávnatom ihrisku, výmena hrdzavých konštrukcii brán na hlavnom trávnatom ihrisku, nákup dresov na mládež dorast / žiakov, nákup technických pomôcok pre tréningový procese mládeže

Požadovaná výška príspevku 3000 EUR