Obec Valaská Dubová

Futbal bližšie k deťom vo Valaskej Dubovej

Futbal bližšie k deťom vo Valaskej Dubovej
56 hlasov

Účelom projektu je skvalitniť výučbu mládežníckeho futbalu detí v obci Valaská Dubová. Chceli by sme zmodernizovať a skvalitniť tréningový proces a priniesť deťom viac motivácií k športu.

Požadovaná výška príspevku 2770 EUR