Obec Lovinobaňa

Žijeme futbalom

Žijeme futbalom
312 hlasov

Zámerom projektu je prispieť k rozvoju futbalu v obci. Materiálnym a technickým vybavením zabezpečiť pre mladých futbalistov adekvátne podmienky na tréning a prípravu na futbalové súťaže a vytvárať tak atraktívne podmienky pre aktívne trávenie voľného času detí a mládeže v našej obci. Hlavný dôraz futbalového klubu je kladený na postupnosť prípravy a finalizáciu hráčov. Hlavným cieľom je úspešne sa zúčastňovať súťaží a budovať mužstvo dospelých z vlastných odchovancov. Finančné prostriedky budú použité na nákup športového vybavenia pre futbalistov prípravky a na technické vybavenie ihriska.

Požadovaná výška príspevku 2900 EUR