Športový klub Odeva Lipany

Podporme futbalové talenty

Podporme futbalové talenty
817 hlasov

Náš športový klub sa prostredníctvom rôznych športových aktivít snaží napomôcť rozvoju detí a mládeže, pričom podstatnou časťou našej činnosti sa stal mládežnícky futbalový klub. Celkovo združujeme 10 mládežníckych družstiev, v ktorých pôsobí 178 aktívnych členov rôznych kategórií. Realizáciou projektu, plánujeme nie len skvalitniť a zlepšiť materiálno-technické vybavenie, ale aj zvýšiť bezpečnosť hráčov, zakúpeným prenosných bránok s bezpečnostným certifikátom. Zároveň máme záujem zvýšiť motiváciu mladých futbalistov pre dosahovanie lepších výsledkov, a to zabezpečením nových dresov.

Požadovaná výška príspevku 3000 EUR