Mesto Fiľakovo

Mládežnícky futbal vo Fiľakove

Mládežnícky futbal vo Fiľakove
186 hlasov

Na športovom areáli máme iba kovové prenosné futbalové brány. V tomto roku by sme chceli postupne vyhovovať bezpečnostným kritériám a vymeniť staré brány. Naším hlavným cieľom je, aby bránky boli z ľahkej hliníkovej zliatiny, ktoré vyhovujú všetkým normám a predpisom. Musí byť zabezpečené, že bránka nebude predstavovať pre hráčov žiadne nebezpečenstvo. Realizácia tohto projektu sa vytvoria bezpečné a kvalitné podmienky pre uskutočňovanie tréningov.

Požadovaná výška príspevku 2770 EUR