OŠK Veľký Klíž

Obnova šatní a výstroje mládeže futbalového klubu

Obnova šatní a výstroje mládeže futbalového klubu
25 hlasov

Náš futbalový klub sa už dlhé roky venuje práci s mládežou. Touto prípadnou finančnou podporou by sme chceli zlepšiť a skrášliť ich šatňu a tak isto aj toalety, ktoré využívajú nielen oni, ale aj ich rodičia a ostatní návštevníci futbalového ihriska. Bola by to výmena už značne opotrebovaného linolea za dlažbu v šatni. Rovnako máme v pláne vymeniť lavice, vešiaky a okno. Celú šatňu chceme vymaľovať. Rovnako vymaľujeme aj toalety, kde pribudne nová dlažba a obklad. Doplníme výstroj mládežníckeho družstva o tréningové pomôcky, dresy a lopty.

Požadovaná výška príspevku 2888 EUR