Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca

Futbal pre všetkých

Futbal pre všetkých
1478 hlasov

Združenie CFM JA využíva zázemie - futbalové ihriská a tréningové plochy dvoch futbalových klubov- OFK Trebatice a FK Krakovany. Stále rastúci počet členov združenia- v súčasnosti 160 mládežníckych hráčov vyžaduje zvýšené nároky na obnovu materiálneho zabezpečenia ako i technických pomôcok. Nevyhnutnosťou združenia je investovať v najbližšom období do obnovy povrchu tréningovej hracej plochy v Krakovanoch pozostávajúcej z aplikovania zásypu umelého granulátu do umelej trávy, ktorá je využívaná celoročne.

Požadovaná výška príspevku 3000 EUR