Obecný úrad Kolíňany

Radosť z pohybu!

Radosť z pohybu!
32 hlasov

Prvoradým cieľom nášho projektu je podporiť našich športovcom, predovšetkým mladých futbalistov. Úspešné fungovanie futbalových klubov si vyžaduje kvalitné športové vybavenie, ktorého zabezpečenie je často finančne náročné pre našu samosprávu. Sme toho názoru, že zlepšenie materiálno - technického vybavenia by značne prispelo k motivácii mužstiev žiakov a dorastu v našej obci. Našim cieľom nie je len samotná podpora už existujúcich mužstiev, ale aj ich rozšírenie o nových hráčov. Týmto spôsobom by sme chceli podnietiť deti a mládež k aktívnemu tráveniu voľného času.

Požadovaná výška príspevku 2902 EUR