Obecný športový klub Marianka

Prilákajme deti na ihrisko

Prilákajme deti na ihrisko
1089 hlasov

Pomocou grantu by sme chceli našim najmenším futbalistom (kategória do 11 rokov) zrekonštruovať väčšiu šatňu, ktorej súčasťou by bola aj malá klubovňa. Tieto priestory by neslúžili iba ako šatňa, ale aj ako priestor, kde by sme pred a po tréningu, resp. zápase vedeli deti adekvátne pripraviť na čo najlepší športový výkon. Súčasťou klubovne by boli aj drobné materiálno-technické pomôcky ako veľká vysvetľujúca tabuľa futbalovej plochy pre taktické pokyny, gumové podložky pre strečing pod. Prostredníctvom grantu by sme chceli taktiež obstarať stálu svetelnú tabuľu ukazujúcu čas a skóre.

Požadovaná výška príspevku 2999 EUR