Futbalový klub Telovýchovnej jednoty Kúty

Futbal pre deti - Kúty

Futbal pre deti - Kúty
2972 hlasov

Radi by sme pre naše deti z prípravky v Kútoch zabezpečili nové futbalové bránky a siete. Nakoľko nám nízke financie klubu nedovoľujú uskutočniť potrebnú výmenu starých a zdeformovaných pomôcok, radi by sme oslovili projekt Nadácie SLSP pre vytvorenie vhodných podmienok pre hru našich detí, či už pri tréningu alebo samotnom zápase. Chceme tak podporiť deti a mládež k aktívnemu tráveniu voľného času a vytvoriť im tak pozitívne podmienky k bezpečnému tráveniu mimoškolského času.

Požadovaná výška príspevku 1850 EUR