Mesto Gbely

Gbely - mesto, ktoré žije futbalom

Gbely - mesto, ktoré žije futbalom
41 hlasov

Mesto Gbely si ako jednu zo svojich priorít stanovilo podporu športu v meste a významnou mierou podporuje práve detský a mládežnícky futbal. Pracuje tu centrum voľného času, ktorého zriaďovateľom je Mesto Gbely a toto zastrešuje každý rok 6 futbalových krúžkov. Futbalu sa venujú už deti v materskej škole v rámci futbalovej školičky, následne plynule prechádzajú do predprípravky, prípravky, cez kategóriu mladších a starších žiakov do dorastencov. Našim cieľom je zrekonštruovať osvetlenie na tréningovom ihrisku formou doplnenia LED svietidiel a zakúpenie moderných tréningových pomôcok.

Požadovaná výška príspevku 2548 EUR