Športový klub Petrova Ves

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia
198 hlasov

Na sociálnom zariadení na futbalovom štadióne je potrebná kompletná rekonštrukcia. Vybudované bolo v roku 1976 a odvtedy na ňom boli robené len drobné úpravy. Komplexná oprava z dôvodu nedostatočného finančného krytia preto nebola uskutočnená.

Požadovaná výška príspevku 1200 EUR