Športový klub Nová Dedina

Futbal v Novej Dedine

Futbal v Novej Dedine
1268 hlasov

Materiálna podpora družstva žiakov a následne dorastu na vytvorenie vhodných podmienok v tréningovom a zápasovom procese. Po vytvorení podmienok zapojiť čo najväčší počet detí a mládeže do futbalovej činnosti, uskutočniť osvetu a tým podporiť šport -futbal ako druh zábavy, umožniť prístup k futbalu ako športovej aktivite aj deťom zo sociálne slabších rodín. V prvých troch rokoch hrať futbal súťažne v žiackej kategórii, po dosiahnutí vekovej hranice vytvoriť družstvo dorastu. Cieľom je vychovať pre klub budúcich futbalistov v lepších podmienkach.

Požadovaná výška príspevku 2909 EUR