FUTBALOVÝ KLUB CINEMAX Doľany

Skvalitnenie tréningového procesu

517 hlasov

Občianske združenie Futbalový klub Cinemax Doľany zabezpečuje súťažnú športovú činnosť jedného seniorského a dvoch mládežníckych družstiev. Všetky činnosti spojené s chodom klubu sú realizované svojpomocne. Naším cieľom je zachovanie futbalovej tradície, zlepšenie a skvalitnenie podmienok na výkon tejto činnosti. Z vlastných prostriedkov nevieme zabezpečiť všetky činnosti s tým súvisiace. Z dôvodu, že nemáme tréningové ihrisko a tréningy sa odohrávajú na súťažnom ihrisku a to sa opotrebováva na tých istých miestach, potrebujeme zakúpiť variabilné tréningové bránky.

Požadovaná výška príspevku 3000 EUR