OZ Kresťanský športový klub Juventus Levice

Hraj a neprehraj

Hraj a neprehraj
228 hlasov

Rozhodli sme sa tento projekt realizovať z dôvodu rozvoja našej stratégie k orientovaniu sa k deťom a mládeži do 19 rokov. Už jedenásť rokov svojpomocne riadime mládežnícky klub za pomoci rodičov, pričom naša úspešnosť je daná tým, že sme už za toto obdobie existencie združenia päťnásobným majstrom okresu Levice v kategórii žiakov vo futbale, a štvrtú sezónu aj dorastenecké družstvo. Cestou projektu chceme posunúť výkon našich hráčov tak, aby mohli konkurovať aj mužstvám vo vyšších súťažiach a tím získať možnosť postupu vo vyšších súťažiach v kategórii žiakov, ako aj dorastu.

Požadovaná výška príspevku 2470 EUR