Podjavorinský športový klub

Atraktívny dorast

Atraktívny dorast
0 hlasov

Štvrtý rok realizujeme v podmienkach futbalového klubu prijatú Koncepciu výchovy mladých futbalistov. Zapájame tak do voľnočasových aktivít - aktívneho trávenia voľného času asi 55 detí a mládeže. Ich tréningové a súťažné aktivity zabezpečujú dobrovoľníci z výboru ako aj dobrovoľný tréneri. Postupne sme zabezpečili tréningové pomôcky a oblečenie pre nich tak, aby sme deťom pripravili adekvátne podmienky pre trénovanie a hranie futbalu. Pre zvýšenie atraktivity členstva v klube je dôležité ich oblečenie a teda prezentácia na verejnosti.

Požadovaná výška príspevku 1739 EUR