Športový klub Strážske

Neseď doma, zober loptu a poď na ihrisko

Neseď doma, zober loptu a poď na ihrisko
102 hlasov

Tento projekt je zameraný na podporu mládežníckeho futbalu. Zabezpečenie materiálneho vybavenia potrebného k reprezentácii klubu a mesta v súťažiach dorastu, starších žiakov, mladších žiakov a prípravky. V rámci tohto projektu chceme vyriešiť aj zavlažovanie ihriska, čím zabezpečíme kvalitnejšiu tréningovú plochu a umožníme kvalitnejšie získavanie športových návykov pre ďalší rozvoj a zdokonaľovanie mládeže.

Požadovaná výška príspevku 2920 EUR