Obec Olešná

Futbal to je hra 2017

Futbal to je hra 2017
3 hlasov

Zámerom projektu je zabezpečiť kvalitnú výmenu oplotenia ihriska v časti obce Olešná - Potôčky. Obec nevlastní telocvičňu, a tak v hojnej miere využíva ihriská v obci. Súčasný stav oplotenia tohto ihriska je nevyhovujúci a vyžaduje si opravu. Kvalitné oplotenie je dôležité aj ako prevencia na zabezpečenie ochrany zdravia prítomných na ihrisku, keďže ihrisko sa nachádza v blízkosti miestnej komunikácie, a preto je potrebné zabezpečiť bezpečnosť detí, mládeže a všetkých prítomných na ihrisku.

Požadovaná výška príspevku 1385 EUR