Telovýchovná jednota TATRAN Polomka

Zelená je tráva

Zelená je tráva
486 hlasov

Zakúpením kosačky vytvoríme vhodné podmienky na futbal v našej TJ a skvalitníme prípravu malých i veľkých futbalistov. Našou snahou je upriamiť pozornosť mládeže na racionálne využívanie voľného času športovými aktivitami. Dobre pripravené futbalové ihrisko je svojim spôsobom motivačný faktor pre všetkých. Kvalitne pokosené ihrisko budú využívať nielen futbalisti, ale aj deti z obce, ktoré tento priestor taktiež navštevujú vo veľkej miere. Na projekt - zakúpenie kosačky - sa viaže viac akcií počas celého roka (futbalové zápasy, tréningy, turnaje, športové hry pre deti, hasičské súťaže).

Požadovaná výška príspevku 3000 EUR