Obecný športový klub Jamník

Rozvoj mládežníckého futbalu v Jamníku

Rozvoj mládežníckého futbalu v Jamníku
136 hlasov

Projekt rieši kvalitatívne zlepšenie povrchu futbalového ihriska realizáciou poloautomatického systému zavlažovania trávnatej plochy. Zavlažovanie zabezpečuje zavlažovací vozík opatrený tryskami, ktorý sa pohybuje po lane natiahnutom priečne cez ihrisko. Pohyb zabezpečuje výtlak vody. Zavlažovanie je kruhové alebo v nastavenom uhli. Zdrojom vody je vŕtaná studňa v blízkosti ihriska, nakoľko sa tu nenachádza iný prírodný vodný zdroj. Potrebné komponenty sú súčasťou dodávky a rozpočtu. Práce spojené s montážou a inštaláciou budú realizované dobrovoľnícky. Jedná sa o mobilné zariadenie.

Požadovaná výška príspevku 2851 EUR